Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №170 ЛМР м. Львів Сихівський район м.Львова

 

Навчальний процес

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

 

Львівський дошкільний навчальний заклад  №170  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

 

     Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

    З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

    Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

  План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ЗДО і погоджується з відділом освіти Сихівського району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

   План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Сихівського району.

 

 

  

  

   

 

Проблема, над якою працює ДНЗ №170:

Формування елементарної компетентності дошкільників з питань виховання основ безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку

 «Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого віку

«Впевнений старт».

 

   Основні завдання дошкільного навчального закладу

на 2023-2024 н.р.:

  1. Продовжити роботу над формуванням у дошкільників громадянського виховання, виховання у них громадської позиції, патріотизму та національної свідомості, виховувати у дітей почуття ідентичності, вивчення та засвоєння знань з національної символіки, виховувати любов до України, вчити українського фольклору, традицій, та духовної спадщини України.
  2. Продовжити роботу над формуванням економічної та екологічної свідомості дошкільників в контексті стратегії сталого розвитку, яка б окреслювала стратегічні орієнтири співіснування людини і природи, дала можливість ефективно реагувати на виклики сьогодення, вибудувати шлях до гармонізації взаємин людини, природи і суспільства.
  3. Почати працювати над реалізацією освітнього проекту ЗДО «Виховування морально-естетичних норм у дітей, через духовну-культурну спадщину України”.